Praktijk Levensvisie   
 

 Welkom op mijn website 

Een kolibrie brengt geluk en licht in je leven. Is in staat tot grootse prestaties door zijn innerlijke kracht en heeft overzicht over heden, verleden en toekomst. Hij kan stilstaan in de lucht, achteruit, zijwaarts en voorwaarts vliegen op zoek naar nectar uit kleurige bloemen. Het symbool voor behendigheid, flexibiliteit, aanpassingsvermogen. genieten van schoonheid, levend in het hier en nu op zoek naar eigen levensgeluk. 

Bovenstaande symboliek van het kleinste maar sterke vogeltje is voor mij persoonlijk een krachtig symbool geworden. Op zoek naar eigen waarheid, inzicht en verlichting ontdekte ik de prachtige symboliek van de Astrologie. Zoals de kolibri op zoek naar stilte waar vanuit elke beweging mogelijk is zo ervaar ik de de innerlijke kracht en betekenis van processen en ervaringen in het leven van mensen. Hierdoor kan ik door anders te kijken en vanuit deze symboliek te werken veel verduidelijken en helpen je leven meer betekenis of weer richting te geven.  Mijn consulten kenmerken zich door;

Persoonlijk contact en inlevingsvermogen, Heldere inzichten, professionele ervaring in bewustwordingsprocessen, respectvolle benadering, Bedoeld voor mensen die (tijdelijk)vastgelopen zijn, voor een belangrijke keuze of beslissing in hun leven staan, een handreiking nodig hebben, probleemaspecten in het eigen karakter willen onderzoeken.

Belangrijk is dat de cliënt zelf aangezet wordt tot nadenken, uitgedaagd wordt zelf tot bewustwording en inzicht komt. Bereid is naar zichzelf te kijken en zo nodig te veranderen of in beweging te komen. 

Ik biedt hiervoor zowel een counseling consult als astrologische consulten aan. In het menu lees je verder over de diverse mogelijkheden. of mail naar home@levensvisie.info